Frakter över hela världen
Holship kan erbjuda ett totalt ansvar för frakten med både lager och logistik

Holship AB är ett speditions- och logistikföretag med inriktning på flyg och sjöfrakter. Frakterna består av hellaster med container samt styckegods.
Holship Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Holship DK. Företaget etablerades i Sverige 1999 med säte i Göteborg. År 2000 flyttades rörelsen till Kungsbacka. De har idag 8 årsanställda i Kungsbacka samt 2 på kontoret i Stockholm som öppnades i oktober 2000. Det nya kontoret i Stockholm är inriktat på flygtransporter över hela världen. Företaget har ett världsomspännande agentnät med avtal med Emo Trans i USA, Canada, Australien och med ATE (Air Tiger) för fjärran Östern och mellan Östern.
– Holship koncernen har som mål att bli husspeditör för små och medelstora företag samt handha deras lager och logistik, säger Sverigeansvarig Terje Salomonsson. Detta är ett gemensamt mål för alla bolagen i koncernen.
Holship DK och EMO Trans USA upprättade i april 2001 en gemensam tjänst för kunderna med placering i New York. Personen i fråga skall agera som koordinator för såväl Skandinaviska kunder som Amerikanska kunder vid import och exportsändningar.

Hela Skandinavien
Holship koncernen täcker hela Skandinavien med kontor i Danmark, Norge, Sverige och Finland. Utöver dessa Skandinaviska kontor är Holship representerade i England med eget lager och kontor. Vid etableringen i Kungsbacka satsade bolaget på egen terminal samt lagerytor för de kunder som efterfrågat denna service. Det nuvarande lagret är på 3000 kvm med option på ytterligare 1800 kvm. Bolaget har tullager med fulla rättigheter, det enda i norra Halland.
- För närvarande har bolaget ett 40 tal kunder som är spridda över söder och mellan Sverige. Åt dessa kunder har Holship hand om både lager och distribution. I lagret finns skor, sjukvårdsartiklar, kläder, cyklar och inredningsmaterial för bostäder. Dessa lagerkunder sköts av Holships personal som plockar, packar och levererar över hela Skandinavien.
Inom tre år tror Terje Salomonsson att Holship ska kunna utnyttja nuvarande ytor och optionen till fullo. Företaget är mycket intresserade av att komma i kontakt med lokala företag för att etablera en större lokal kundkrets inom lager och distribution.

Holship AB

Bransch:
Transport

Telefon: 0300-567990
Fax: 0300-567995

Adress:
Holship AB
Kabelgatan 5
43437 Kungsbacka

| 13 SENASTE FÖRETAGEN